Expositiezalen Wereldmuseum Rotterdam bijna gereed

Na wisseling van directie van het museum en de fusie met Tropenmuseum, Museum voor Volkenkunde en Afrikamuseum, tezamen Musea van Wereldculturen, ontstond de wens om in uitstraling, functionaliteit, toegankelijkheid en condities een gelijk niveau te behalen als de andere musea. Tevens was in 2015 geconstateerd dat met de inbouw van doos-in-doosconstructie van verbouwing in 2009 er schade aan de houten buitenkozijnen en de betonnen buitenwanden was ontstaan.

Groot onderhoud (deels restauratie) aan alle gevels was noodzakelijk en de doos-in-doosconstructie diende verwijderd te worden. Reden voor het ontwerpteam om opnieuw de technische en esthetische eis van de museumzalen te ontwerpen. De bouwfysische schil is opgewaardeerd met behoud van een aantal “doorkijken” naar de omgeving t.b.v. oriëntatie als gebouw in Rotterdam en uiteraard spectaculair uitzicht over de Maas. Tevens zijn de verouderde museum-installaties vervangen en deze zijn als een ontwerponderdeel in het zicht in de zalen opgenomen om zoveel mogelijk de zalen en hun architectuur te kunnen beleven. De overgangen tussen Willemskade 25 (oudste deel museum) en 23 zijn over alle verdiepingen eenduidig aangepast en toegankelijk gemaakt, zodat de beide gebouwen weer afzonderlijk afleesbaar zijn. De huidige status (oktober 2019) van de zalen/hal en de overgangen met traplift/trap is te zien in onderstaande afbeeldingen.

 

boost sex drive pill, ageless male enhancement pills, does lack of sleep kill sex drive, taking viagra at 30, dr wielder male enhancement pills, how long does viagra stay in your system after you take it, when does viagra max after taking, how to increase older male sex drive after 50, how does he shou wu boost libido, comprar viagra profesional 150 mg sem receita on line, pills to make you gain weight fast, side effects of viagra on men with high blood pressure, best test boosters for lifting, does prozac cause acne, girl revving car, male enhancement that really works no bullshit, why do i have such low sex drive, where near me can i buy swiss navy hard male enhancement, can young adults take viagra, where can i try sample of viagra, what is the bedt male enhancement pill if uou are on beta blockers, jerking cock on viagra, the cause of erectile dysfunction, papaverine erectile dysfunction, how do you make your penis bigger, super viagra what is, boost testosterone supplements, normal testosterone low libido, what to do about low libido, old male enhancement commercial, types of penis enlargement surgeries, penis enlargement comfort sleeve, snl male enhancement drug, how to increase penile size and strength, what age to get viagra, male enhancement exercise videos, vein in my glans stopped penis growth, low libido before menstruation, what are male enhancement, viagra legal kaufen ohne rezept, does lexapro decrease sex drive, average pharmacy price for viagra, what are the chemical ingredients male enhancement pill, who are the viagra actresses, arbol de viagra, viagra photo, what happens if someone under 18 takes viagra, krazy bull pill, dr oz increase penis size, cheap penis enlargement,