Nieuws

Oude Raadhuis Oud-Beijerland opgeleverd

 

Toren Sint Catharijnekerk Opgeleverd

Ruim een jaar is er gewerkt aan het natuursteenherstel van de toren van de Sint Catharijekerk te Brielle. In opdracht van de gemeente Brielle heeft Walraad architecten de planvorming, aanbesteding en uitvoering begeleid. In samenwerking met Meesters In uit Tienhoven zijn tot een prachtig resultaat gekomen! Brielle kan zich nu op gaan maken voor de festiviteiten rond de herdenking van de bevrijding van de Spanjaarden, op 1 april 450 jaar geleden.  

Terugplaatsen windvaan ‘Geuzenschip’ Sint-Catharijnekerk Brielle

Het onderhoud van het natuursteenwerk van de St. Catharijnetoren is eind december afgerond. Op 21 december is het hoogste punt gevierd met het terugplaatsen van de windveer, een verguld Geuzenschip met bolle zeilen.  Het terugplaatsen van de windveer werd al eerder gedaan door de vader van Jan Willem Walraad, Jan Walraad (zie onderstaande afbeeldingen).

Natuursteenherstel toren St. Catharijnekerk

Aan de 57 meter hoge toren van de St. Catharijnekerk wordt momenteel groot onderhoud uitgevoerd, het natuursteen was op meerdere plaatsen, met name de west- en zuidzijde, in dermate slechte conditie dat er fragmenten van de natuurstenen balustrades los lieten. Ook was de balustrade dusdanig verzwakt dat deze niet veilig meer was. Naar aanleiding hiervan is in samenwerking met TNO in maart 2019 de toren met behulp van een hoogwerker volledig geïnspecteerd. Door de ligging van de toren aan de kust en in de nabijheid van de industrie van het Botlekgebied is het van belang was dat de nieuwe steensoort … Lees verder

Bijzondere archeologische vondst tijdens werkzaamheden Oude Raadhuis Oud-Beijerland

  Sinds mei 2021 vinden de werkzaamheden plaats m.b.t. de verbouwing en aanbouw van het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland. Tijdens de werkzaamheden vindt ook archeologisch onderzoek plaats en is bij het graven een bijna volledig intact graf aangetroffen. Zie onderstaand krantenartikel uit ‘Het Kompas’ van 4 augustus 2021.  

Archief – Artikel uit 1980 in het Leids Binnenstads Blad door Jan Walraad

  ”Bij restauraties hoor je bouwvakkers nog fluiten”  

Verbouwing en aanbouw Oude Raadhuis in Oud-Beijerland van start

  Donderdag 27 mei is het startsein gegeven voor de werkzaamheden van de verbouwing en aanbouw van het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland. Het pand zal na de werkzaamheden weer openbaar toegankelijk zijn als trouwlocatie. Maar voornamelijk de nieuwe hoofdfunctie als bibliotheek zal een belangrijke schakel vormen voor de bewoners en bezoekers van Oud-Beijerland. De werkzaamheden starten op 31 mei en duren tot half februari 2022.        

Samenwerking Walraad Architecten en Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds gaat vanaf 1 december 2020 samen met meerdere Duurzame Monumenten (DuMo) adviseurs eigenaren extra ondersteunen bij het kwalitatief verduurzamen van hun monument. Het Restauratiefonds vergoedt een deel van de kosten van een duurzaamheidsadvies. Met deze samenwerking wil het Restauratiefonds een bijdrage leveren aan de ambities uit het Klimaatakkoord om ook monumenten te verduurzamen.   Kwalitatief verduurzamen Verduurzamen draagt bij aan het springlevend houden van monumenten. Om dit te realiseren met behoud van de monumentale waarden is een specifiek duurzaamheidsadvies van een DuMo-adviseurs van belang. Ook Stichting ERM, die onder meer de richtlijnen voor het kwalitatief verduurzamen van … Lees verder

Restaureren en moderniseren in stijl

Begin 2020 zij de werkzaamheden aan het dak Walenburgerweg 29 te Rotterdam afgerond. In samenwerking met Jobse Leidekkers en loodgieters en aannemer Jan Plaisier is het dak geïsoleerd en zijn de dakleien en het het zinkwerk van het dak vervangen. Op het flauwe gedeelte van het mansarde dak zijn 22 zonnepanelen geplaatst. Het fraaie resultaat is niet onopgemerkt gebleven, het tijdschrift Steildak heeft er een mooi artikel over geschreven: