Nieuws

Bijzondere archeologische vondst tijdens werkzaamheden Oude Raadhuis Oud-Beijerland

  Sinds mei 2021 vinden de werkzaamheden plaats m.b.t. de verbouwing en aanbouw van het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland. Tijdens de werkzaamheden vindt ook archeologisch onderzoek plaats en is bij het graven een bijna volledig intact graf aangetroffen. Zie onderstaand krantenartikel uit ‘Het Kompas’ van 4 augustus 2021.  

Archief – Artikel uit 1980 in het Leids Binnenstads Blad door Jan Walraad

  ”Bij restauraties hoor je bouwvakkers nog fluiten”  

Verbouwing en aanbouw Oude Raadhuis in Oud-Beijerland van start

  Donderdag 27 mei is het startsein gegeven voor de werkzaamheden van de verbouwing en aanbouw van het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland. Het pand zal na de werkzaamheden weer openbaar toegankelijk zijn als trouwlocatie. Maar voornamelijk de nieuwe hoofdfunctie als bibliotheek zal een belangrijke schakel vormen voor de bewoners en bezoekers van Oud-Beijerland. De werkzaamheden starten op 31 mei en duren tot half februari 2022.        

Samenwerking Walraad Architecten en Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds gaat vanaf 1 december 2020 samen met meerdere Duurzame Monumenten (DuMo) adviseurs eigenaren extra ondersteunen bij het kwalitatief verduurzamen van hun monument. Het Restauratiefonds vergoedt een deel van de kosten van een duurzaamheidsadvies. Met deze samenwerking wil het Restauratiefonds een bijdrage leveren aan de ambities uit het Klimaatakkoord om ook monumenten te verduurzamen.   Kwalitatief verduurzamen Verduurzamen draagt bij aan het springlevend houden van monumenten. Om dit te realiseren met behoud van de monumentale waarden is een specifiek duurzaamheidsadvies van een DuMo-adviseurs van belang. Ook Stichting ERM, die onder meer de richtlijnen voor het kwalitatief verduurzamen van … Lees verder

Restaureren en moderniseren in stijl

Begin 2020 zij de werkzaamheden aan het dak Walenburgerweg 29 te Rotterdam afgerond. In samenwerking met Jobse Leidekkers en loodgieters en aannemer Jan Plaisier is het dak geïsoleerd en zijn de dakleien en het het zinkwerk van het dak vervangen. Op het flauwe gedeelte van het mansarde dak zijn 22 zonnepanelen geplaatst. Het fraaie resultaat is niet onopgemerkt gebleven, het tijdschrift Steildak heeft er een mooi artikel over geschreven:  

Expositiezalen Wereldmuseum Rotterdam bijna gereed

Na wisseling van directie van het museum en de fusie met Tropenmuseum, Museum voor Volkenkunde en Afrikamuseum, tezamen Musea van Wereldculturen, ontstond de wens om in uitstraling, functionaliteit, toegankelijkheid en condities een gelijk niveau te behalen als de andere musea. Tevens was in 2015 geconstateerd dat met de inbouw van doos-in-doosconstructie van verbouwing in 2009 er schade aan de houten buitenkozijnen en de betonnen buitenwanden was ontstaan. Groot onderhoud (deels restauratie) aan alle gevels was noodzakelijk en de doos-in-doosconstructie diende verwijderd te worden. Reden voor het ontwerpteam om opnieuw de technische en esthetische eis van de museumzalen te ontwerpen. De … Lees verder

Opname natuursteen kerktoren NH Catharijnekerk Brielle

Naar aanleiding van vallend natuursteen is dit voorjaar door Walraad architecten de kerktoren van de Catharijnekerk te Brielle opgenomen. De staat van het natuursteen aan de buitengevel is hier nader onderzocht voor mogelijkheden tot herstel. Het onderzoek is in samenwerking met TNO.

Open Monumentendag 2019

Op zaterdag 14 en zondag 15 september openden een groot aantal monumenten hun deuren voor het publiek tijdens Open Monumentendag. Het landelijk thema dit jaar was ‘Plekken van Plezier’. In Rotterdam waren 80 monumenten te bezoeken verspreid over de stad. Walraad architecten verzorgde dit jaar enkele rondleidingen in het vernieuwde Wereldmuseum aan de Willemskade in Rotterdam tezamen met de architect van de naastgelegen Sociëteit de Maas. Het was een geslaagd weekend.  

Funderingsverbetering kerktoren Piershil bijna afgerond.

Eind vorig jaar is begonnen met het verbeteren van de fundering van de toren van de Hervormde Kerk te Piershil. Eind jaren zestig, begin jaren zeventig van de twintigste eeuw is de kerkzaal van de Hervormde Kerk te Piershil grondig gerestaureerd, Hierbij is de kerkzaal voorzien van een geheel nieuwe fundering op palen. De toren is bij dit funderingsherstel buiten schot gelaten en stond nu nog op zijn originele fundering. Ondanks pogingen de toren los te houden van de kerkzaal bleek deze toch aan de kerkzaal te trekken met scheuren in het gevelwerk van de kerkzaal tot gevolg. Omdat de … Lees verder