Funderingsverbetering kerktoren Piershil bijna afgerond.

Eind vorig jaar is begonnen met het verbeteren van de fundering van de toren van de Hervormde Kerk te Piershil.

Eind jaren zestig, begin jaren zeventig van de twintigste eeuw is de kerkzaal van de Hervormde Kerk te Piershil grondig gerestaureerd, Hierbij is de kerkzaal voorzien van een geheel nieuwe fundering op palen. De toren is bij dit funderingsherstel buiten schot gelaten en stond nu nog op zijn originele fundering.

Ondanks pogingen de toren los te houden van de kerkzaal bleek deze toch aan de kerkzaal te trekken met scheuren in het gevelwerk van de kerkzaal tot gevolg.

Omdat de gemeente Korendijk de veiligheid van de kerkbezoekers en voorbijgangers niet kon garanderen is besloten ook de fundering van de toren te verbeteren. De provincie Zuid-Holland zag de noodzaak ook in en heeft een restauratiesubsidie verleend voor dit project.

In samenwerken met Ingenieursbureau Concretio uit Zwijndrecht heeft Walraad architecten een plan opgesteld voor de funderingsverbetering en de restauratie van de toren.

Eind 2018 is Koninklijke Woudenberg begonnen met de uitvoering van de funderingsverbetering. Rond de toren zijn 15 schroefinjectiepalen aangebracht tot een diepte van 19,5 meter. Over deze palen zijn stalen liggers aangebracht door in het muurwerk geboorde gaten. De liggers zijn ter plaatse van de muren aangestort met constructiebeton.

Na het uitharden van het beton zullen de stalen binten onderling verbonden worden waarna het funderingsherstel gereed is.

In de komende periode zullen de scheuren in de kerkzaal hersteld worden en ook het metsel- en voegwerk en schilderwerk van de toren worden onderhouden. De torenspits zal voorzien worden van een nieuwe leibedekking.

penis enlargement surgery reslyts, how to sexually arouse a man, accutane sex drive, fortune healthcare fildena reviews, fury 5000 male enhancement, penis enlarger medicine, wife has low sex drive, best oc pills for ed, keto low sex drive, hiw to increase the size of the penis, real way to enlarge penis, z vital, taking supplements and still have low libido, silicone injections penile, anxiety erectile dysfunction viagra, male sexual enhancement supplements comparison cost, best sexual enhancement pills for men, why do it takes viagra long to work, when do ed drugs go generic, essental oil recipe to boost libido, esl40 penis enlargement, pubic liposuction penis enlargement, breast sex, m 200, can i take viagra with libido max, wife wants bigger dick, where to buy viagra in taiwan, primacin xl male enhancement, average penile size chart by age, why is sex drive high during ovulation, penis enlargement voodoo doll, male enhancement work, black tea penis enlargement, t3 low sex drive, how to make pennis larger, viagra 50mg review, sildenafil viagra is contraindicated for which patient quizlet, grapefruit for penis enlargement, top sex pills to last longer, where to buy safe viagra without prescription, super ed, how to make penis girth,