Bijzondere archeologische vondst tijdens werkzaamheden Oude Raadhuis Oud-Beijerland

 

Sinds mei 2021 vinden de werkzaamheden plaats m.b.t. de verbouwing en aanbouw van het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland. Tijdens de werkzaamheden vindt ook archeologisch onderzoek plaats en is bij het graven een bijna volledig intact graf aangetroffen. Zie onderstaand krantenartikel uit ‘Het Kompas’ van 4 augustus 2021.