Funderingsverbetering kerktoren Piershil bijna afgerond.

Eind vorig jaar is begonnen met het verbeteren van de fundering van de toren van de Hervormde Kerk te Piershil.

Eind jaren zestig, begin jaren zeventig van de twintigste eeuw is de kerkzaal van de Hervormde Kerk te Piershil grondig gerestaureerd, Hierbij is de kerkzaal voorzien van een geheel nieuwe fundering op palen. De toren is bij dit funderingsherstel buiten schot gelaten en stond nu nog op zijn originele fundering.

Ondanks pogingen de toren los te houden van de kerkzaal bleek deze toch aan de kerkzaal te trekken met scheuren in het gevelwerk van de kerkzaal tot gevolg.

Omdat de gemeente Korendijk de veiligheid van de kerkbezoekers en voorbijgangers niet kon garanderen is besloten ook de fundering van de toren te verbeteren. De provincie Zuid-Holland zag de noodzaak ook in en heeft een restauratiesubsidie verleend voor dit project.

In samenwerken met Ingenieursbureau Concretio uit Zwijndrecht heeft Walraad architecten een plan opgesteld voor de funderingsverbetering en de restauratie van de toren.

Eind 2018 is Koninklijke Woudenberg begonnen met de uitvoering van de funderingsverbetering. Rond de toren zijn 15 schroefinjectiepalen aangebracht tot een diepte van 19,5 meter. Over deze palen zijn stalen liggers aangebracht door in het muurwerk geboorde gaten. De liggers zijn ter plaatse van de muren aangestort met constructiebeton.

Na het uitharden van het beton zullen de stalen binten onderling verbonden worden waarna het funderingsherstel gereed is.

In de komende periode zullen de scheuren in de kerkzaal hersteld worden en ook het metsel- en voegwerk en schilderwerk van de toren worden onderhouden. De torenspits zal voorzien worden van een nieuwe leibedekking.