Restauratie vensters Catharijnekerk nadert einde

 

In opdracht van de Protestantse Gemeente Brielle is na een lange voorbereidingsperiode, waarin in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en TNO een plan opgesteld is, in de afgelopen maanden hard gewerkt aan de restauratie van een tweetal vensters van de St. Catharijnekerk te Brielle.

Mede dankzij subsidies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Provincie Zuid-Holland en een bijdrage van de Gemeente Brielle kon deze restauratie gerealiseerd worden.

De probleemstelling was duidelijk: de kalkstenen montants en traceringen die aangebracht zijn tijdens de restauratie in het begin van de 20e eeuw waren dusdanig aangetast door de zoute zeelucht dat er stukken steen naar beneden vielen en dat handhaven niet meer mogelijk was. De twee ramen die er het slechtst aan toe waren zijn in deze fase aangepakt. Het gaat hier om het westelijke venster in de zuidgevel van het schip en het Coppelstockraam ten zuiden van de toren.
Beide vensters zijn voorzien van bijzonder glas-in-lood. In het schipvenster is deze beglazing een ontwerp van Jos Cuijpers. Het glas-in-lood van het Coppelstockraam is een prachtige gebrandschilderde voorstelling van het Briels ontzet, 1 april 1572 toen de Spanjaarden door de Watergeuzen uit Brielle werden verdreven. Beide glas-in-lood vensters zijn gehandhaafd en door glazeniers Jilleba uit Leiden en Leenders uit Nijmegen hersteld.
De kalkstenen traceringen en montants zijn door Meesters In uit Tienhoven uitgenomen en vervangen in Portland basebed kalksteen.
Het harnas en de invulling van beide vensters zijn nu weer aangebracht en ook het gereinigde glas-in-lood is weer teruggeplaatst. Alleen de beschermende voorzetbeglazing van het Coppelstockraam moet nog aangebracht worden. Mede dankzij een bijdrage van de Vereniging Vrienden van de Catharijnekerk werd het mogelijk het kopergaas voor dit raam te vervangen in helder, ontspiegeld gelaagd glas waardoor dit unieke venster beter beschermd is.