Samenwerking Walraad Architecten en Restauratiefonds

Het Nationaal Restauratiefonds gaat vanaf 1 december 2020 samen met meerdere Duurzame Monumenten (DuMo) adviseurs eigenaren extra ondersteunen bij het kwalitatief verduurzamen van hun monument. Het Restauratiefonds vergoedt een deel van de kosten van een duurzaamheidsadvies. Met deze samenwerking wil het Restauratiefonds een bijdrage leveren aan de ambities uit het Klimaatakkoord om ook monumenten te verduurzamen.

 

Kwalitatief verduurzamen
Verduurzamen draagt bij aan het springlevend houden van monumenten. Om dit te realiseren met behoud van de monumentale waarden is een specifiek duurzaamheidsadvies van een DuMo-adviseurs van belang. Ook Stichting ERM, die onder meer de richtlijnen voor het kwalitatief verduurzamen van monumenten beheert, is bij de samenwerking betrokken. Zo volgen alle DuMo-adviseurs deze ERM-richtlijnen en worden de adviezen steekproefsgewijs door ERM getoetst. Op die manier zorgen alle betrokken organisaties dat een monumenteigenaar met een gerust hart zijn monument kan verduurzamen.

 

Klik op de afbeelding voor meer informatie op de site van het restauratiefonds: https://www.restauratiefonds.nl/duurzaamheidsadvies-monumenten