Religieus complex RK Petrus en Paulus Reeuwijk

Walraad architecten is reeds sinds 2005 betrokken bij diverse restauratiewerkzaamheden aan het religieuze complex HH Petrus en Paulus te Reeuwijk. In het kader van de toenmalige BRRM en later opgevolgd door de BRIM, zijn onder begeleiding van Walraad architecten gerestaureerd: de pastorie, Heilig Hartbeeld, kerktoren, een deel van de gevels van de kerk en de gevels van het klooster.

Geschiedenis

Het klooster in Reeuwijk maakt onderdeel uit van het bouwcomplex bestaande uit de Sint-Petrus en Paulus – kerk met pastorie, de Sint Jozefschool en het Heilig Hartbeeld. De kruiskerk en de pastorie zijn ontworpen door architect E.J. Margry, een leerling van P.J.H. Cuypers, en werden beiden in 1890 opgeleverd. Zowel de pastorie als de kerk zijn ontworpen in de stijl van de Neogotiek. Het klooster en het schoolgebouw zijn door de architect J. Heemskerk ontworpen en hebben ook een afwijkend uiterlijk in vergelijking tot de kerk en pastorie, namelijk met meer Art Nouveau invloeden. Het Heilig Hartbeeld is als laatste sierstuk aan het complex toegevoegd en verwelkomt letterlijk de bezoekers van het complex vanwege haar prominente positie langs de Dorpsweg.

 

Onderhoud

Het Heilig Hartbeeld is in 2015 aangepakt, de sokkel van het beeld bleek in erg slechte staat. De sokkel was volledig vervaardigd in tufsteen, deze zachte steensoort kon de tand des tijds helaas niet doorstaan en brokkelde steeds meer af. Bij de restauratie zijn de liggende delen tufsteen vervangen door graniet. In 2016 zijn de gevels van de kerk en kerktoren gerestaureerd, in 2017 de gevels van het klooster. De meest recente restauraties betreft de kerkzaal (2018). In de kerkzaal zijn ankers/trekstangen aangebracht bij de spitsbogen, dit zodat de scheurvorming en scheefstand van de kolommen niet verergerde. Hier werden er ter plaatse van de geboorte van de grote spitsbogen trekstangen aangebracht en vervolgens het metselwerk van de bogen gefixeerd. Om het kerkgebouw in goede staat te behouden kwamen er nog extra werkzaamheden die uitgevoerd moesten worden:

  • Herstellen en verankeren van de spitsbogen onder het orgelbalkon in de kerkzaal;
  • Herstellen en verankeren van de spitsboog en gewelf ter plaatse van de aansluiting van de toren op de kerk;
  • Het ten behoeve van inspecties bereikbaar maken van de kerkkap;