Interieur kapel Klooster St Catharina Walenburgerweg

Klooster St. Catharina Walenburg

De restauratie van het complex Walenburgerweg 31-33 omvat de restauratie van de villa Oud-Walenburg en de restauratie van het Klooster van de Orde van de Zusters Dominicanessen van de Heilige Catharina van Sienna. Dit is mede mogelijk gemaakt met een Brrm-subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Van het klooster is zowel het exterieur als het interieur van de kapel gerestaureerd. Tijdens de restauratie is vast komen te staan dat P.G. Buskens als architect optrad. Hij had al eerder hun onderkomen Instituut St. Lucia aan de Aert van Nesstraat ontworpen.

Geschiedenis

Nadat de villa de woonhuisfunctie verloor en in eigendom kwam van de Orde, is het klooster in sobere traditionalistische stijl in 1920 aangebouwd. Later werden nog twee scholen in de directe omgeving gebouwd. In 1992 is de Orde uitgehuisd. Thans biedt het complex onderdak aan de stichting Pension Maaszicht (kantoor en pension).

Werkzaamheden

Fundering

De sterk ondergedimensioneerde fundering is in de vijftiger jaren provisorisch hersteld. Voortzettende scheurvorming in de muur en een gedaalde grondwaterspiegel heeft aanleiding gegeven om ingrijpend funderingsherstel uit te voeren. Alle palen zijn een voor een uitgegraven met een gangenstelsel dat nog onder de kelder lag.

Exterieur

Voor wat betreft het exterieur is conserverend onderhoud uitgevoerd. Enige kleurcorrecties zijn aangebracht naar aanleiding van diverse kleuronderzoeken.

Interieur kapel

Het noodzakelijke onderhoud aan de glas in lood ramen heeft geleid tot nader onderzoek van de gehele kapelruimte, gelegen op de eerste verdieping. Daarbij zijn interessante gegevens aan het licht gekomen.

  • Voordat de orde in 1920 inhuisde, zijn als tijdelijk oplossing en ter besparing van middelen, de ramen uit de “Oppertsche kapel” meegenomen en gemonteerd. Een enkel overblijvend rond raam uit deze periode bevindt zich in de voorgevel en is weer vrijgelegd.
  • In 1933 wordt als definitieve oplossing het zeer waardevolle glas-in-lood in de kapel aangebracht; vervaardigd daar H. Van Lamoen, ontworpen door de architect en stedenbouwkundige Jos Klijnen.
  • Jos Klijnen heeft bij die gelegenheid de complete en vooruitstrevende kleurstelling van de Kapel vastgelegd.
  • De omschrijving in de Kroniek van de Orde was dermate accuraat dat met kleurpuncties alle originele kleuren teruggevonden zijn, onder een later aangebrachte muurverf. Veel dank voor de inzet van BBA.
  • Er is een prachtige samenhang tussen deze gereconstrueerde muurkleuren en het glas-in-loodwerk. De kleuren zijn ook in de plastiek van de kapel ingepast.
  • De symboliek van de glas-in-loodramen omvatten in het Presbyterium symbolen van God’s heerschappij: koningssymbolen zwaard, scepter, kroon en rijksappel. In het zusterkoor de symbolen: geloof, hoop en liefde.
  • De ramen aan de oostzijde zijn zorgvuldig gereinigd, de ramen aan de westgevel moesten onherroepelijk verlood worden.

Rotterdam is een stad met een eigen monumentencultuur. Boeiend om te zien dat in een relatief jong monument al zoveel lagen (ontwerpers, gebruikers) en bouwactiviteiten over elkaar heen kunnen liggen, en dat we veel weten van wat deze mensen bewogen heeft. Maar vooral ook dat de opdrachtgever Woonbron dit werk met zoveel liefde en middelen op zich heeft willen nemen.

 

Ambachten

Complex funderingsherstel

Kleuronderzoek exterieur

Bouwhistorie en kleuronderzoek interieur, BBA

Onderzoek glas in lood,

Rob Crevecouer

Historische interieurs

Metselwerk, voegwerk, goten

 

Partijen o.a.

Loodgietsbedrijf Jobse B.V.

Smit Funderingstechniek

Koolen Glas: glas-in-lood