NH Catharijnekerk Brielle

Walraad architecten is al ruim 60 jaar betrokken bij de restauratie en onderhoudsbehoefte van de NH Catharijnekerk in Brielle. Jan Walraad (sr.) was betrokken bij de restauratie in 1950 en het groot onderhoud in 1985.

Geschiedenis

De kerk is een in aanleg groots opgezette kruisbasiliek, waarvan alleen het driebeukige, van kapellenrijen tegen de zijbeuken voorziene schip en de ingebouwde toren, begonnen in 1462, voltooid werden. Indrukwekkend staal van de Brabantse late gotiek met zuilen met krulkoolkapitelen, zijbeuken met kruisribgewelven. Van de stenen overwelving van het middenschip zijn slechts de aanzetten voltooid. Inkassingen voor de luchtbogen tegen de lichtbeuk. Fraaie kapiteelsculptuur. Driedubbel stapelgebint, in Brugge vervaardigd. Voorbeeld van zgn. Handelsgotiek. Een orgel in 1854 gemaakt door W.H. Kam. Kerk en toren gerestaureerd 1894-1929 en 1950-1951.

 

De zeer grote kerkzaal heeft een nooit eindigende restauratiebehoefte. De inslag van de planning van het onderhoud is pragmatisch, en gericht op afstemming van behoeften/ urgenties en beschikbaar budget. We handelen in een periode van 10 jaar met wisselende beheersstructuren van de Kerkelijke gemeente. Tevens terugkoppeling met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Met hulp van de rapporten van de monumentenwacht en eigen inspectie wordt jaarlijks door Walraad architecten een behoefteraming van het onderhoud gemaakt. Tweejaarlijks wordt een bouwcampagne uitgevoerd.

 

Werkzaamheden

  • Onderhoud kolosaal dak, zijkappen, dakkapellen en (keulse) loden goten. Maatregelen veilige toegankelijkheid.
  • Realisatie infraroodverwarming, ter vervanging van de heteluchtverwarming.
  • Onderhoud zerkenvloer
  • Onderhoudsplan bezwijkend gotisch kerkvenster (gereconstrueerd 1898 in kalksteen, in het hoofdschip. Het complete venster is opgemeten en 1:1 uitgetekend. Het moet door zoutaantasting vervangen worden, met hergebruik glas in lood.
  • Veiligstellen van een bedreigd kruisribgewelf door verzakkend kapspant.
  • Onderhoud metsel- voeg en stucwerk.
  • Steeds weer… steigerwerk, werkzaamheden zonder het gebruik van de Kerkzaal (eredienst en orgelconcerten etc) te belemmeren.

Vele van deze werkzaamheden zijn mede mogelijk gemaakt door een Brom-subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.