NH kerk Goudswaard

Restauratie NH Kerk Goudswaard

In de periode 2001 – 2006 is de planvorming voor de NH Kerk te Goudswaard geëvolueerd van sober onderhoudsplan naar een compleet restauratieplan. Daarbij zijn zowel Kerkzaal als toren gerestaureerd. De oorsprong van de kerk ligt in een zeer ver verleden: reeds in 1442 wordt ter plaatse melding gemaakt van de aanstelling van een pastoor.

De kerkzaal heeft in de loop van de eeuwen verschillende gedaanten gehad. In 2001 werd een kerkzaal aangetroffen die typisch bij de periode 1900 1930 past. Het interieur was sleets, met lapjes slordig vervangen houtimitaties. Wel was de opstelling met bankenplan, herenbanken en dooptuin nog intact. Het gewelf was geheel wit geschilderd. Een ongelukkige isolatiepoging in een ver verleden noodzaakte tot vervanging van het getimmerde gewelf, waarna bij sloop Pruisisch blauwe verflagen werden aangetroffen op de oude delen. Nader kleurhistorisch onderzoek leerde dat de frieslijst onder het gewelf ook een blauwe wolkachtige afwerking had. Terwijl de RCE aandrong op ambitieus herstel van de houtimitaties uit de dertiger jaren, ontstond bij de opdrachtgever en architect de wens om dit bijzondere plafond en kroonlijst weer in beeld te krijgen. Daarvoor is een inhoudelijke motivatie geschreven, die stand hield bij alle betrokken partijen (Kerkvoogdij, RCE, gemeente Korendijk en architect). Zo is een subtiele menging van bouwhistorische lagen inzichtelijk gemaakt. Toegepaste kleuren geven het gebouw meer diepte. Het reeds gerestaureerde orgel van P.J. Geerkens heeft daarmee een passende nieuwe context gekregen.

Daarnaast is een breed palet van technisch werk voorbij gekomen

  • Funderingsonderzoek, herstel houtrot in kap en kapconstructie, stucwerk in zoutbestendige kwaliteit. Interieur en exterieur.
  • De Kerktoren is ouder dan de kerkzaal, en uitsluitend technisch onderhouden (zonder al te veel wijzigingen. Gerotte eiken sporen zijn geïnjecteerd. Leiwerk is vervangen.
  • Tot slot is het hek voor de kerk gerestaureerd en compleet gemaakt. Het betreft een zeventiende eeuws smeedijzeren hek met hardstenen hekpalen. De afschoring is verbeterd.
  • De Kerk en toren zijn een stralend middelpunt van Goudswaard, parel in de Hoekse Waard.

Deze werkzaamheden zijn mede mogelijk gemaakt door een Brrm-subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op dit moment wordt er gewerkt aan de uitvoering van het meerjarenonderhoudplan mede mogelijk gemaakt door een BRIM-subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.