Restauratie herenhuis Mariënhof te Westmaas gaat starten.

Het huidige herenhuis is in 1597 gebouwd als jachthuis. De eerdere bebouwing op deze locatie uit 1539 is tijdens de Allerheiligenvloed in 1570 weggespoeld. Door de verzilting van de landbouwgrond was landbouw niet mogelijk dus is het herenhuis in eerste instantie een vrijstaand jachthuis geweest.
In 1610 is door de bouw van een achterhuis het jachthuis omgebouwd tot boerderij.
De huidige schuur ten westen van het herenhuis stamt uit ca. 1735 en is ook onderdeel van het rijksmonument.
Toen in ca. 1870 het huidige, niet rijksmonumentale woonhuis werd aangebouwd, is de functie van het herenhuis gewijzigd en in gebruik genomen als wagenschuur. Toen zijn ook de grote inrijdeuren in de oostgevel aangebracht.

Door de mechanisering van de landbouw raakte de karren en wagens in onbruik en werd de wagenschuur niet meer benut en kwam leeg te staan waardoor het geheel in verval raakte.

Nu de huidige bewoners en eigenaren een bloeiend veebedrijf hebben en het herenhuis in gebruik is genomen als verkooppunt van hun eigen vlees (www.weiderund.nl) en andere streekproducten, is het tijd het herenhuis weer in zijn oude glorie te herstellen.
In 2016 is door de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed subsidie verleend voor een herbestemmingonderzoek en voor de nodige noodmaatregelen om het herenhuis wind- en waterdicht te maken.
Het herbestemmingonderzoek heeft er voor gezorgd dat er in 2017 bij de provincie Zuid-Holland een subsidie aangevraagd is voor de restauratie.

In 2018 is het riet van de kap van het herenhuis en de schuur vervangen door de firma Voogt uit Schipluiden en op 23 april zal door aannemingsbedrijf Den Hoed uit Bergambacht gestart worden met de restauratie van de gevels en het interieur. De nadruk zal liggen op het casco. De originele kruiskozijnen, waarvan één een uniek driedelig kruiskozijn, zullen gerestaureerd worden, de originele balklaag met eiken moerbalken en kinderbinten worden hersteld en de scheuren in het mestelwerk worden ingeboet. Alles wordt uiterst terughoudend gedaan zodat het karakter van het herenhuis behouden blijft.

Hoogstwaarschijnlijk is de Mariënhof de oudste boerderij van de Hoeksche Waard. Het is bijzonder dat het complex al 408 jaar onafgebroken in gebruik is als boerenbedrijf en dat er al 480 jaar gewoond wordt op deze locatie.
Wij zijn trots dat we betrokken zijn bij het in ere herstellen van dit herenhuis uit de 16e eeuw.

what are high cbd strains, earth cbd oil, hemp vs marijuana cbd oil, what are people made out of, cbd oil for back pain, cbd oil pain relief cream, can cbd oil cause canker sores, cbd hash for sale, does cbd oil give you gas, canna boost alternative, has ingles, side effects of cbd gummies, marijuana regulation, elixinol cbd capsules, cannabinoid pronunciation, novelty id canada, cbd oil ptsd, cbd oil tastes terrible what can i mix it with, cbd supplements, here means in english, cbd stores, can cbd help with depression, procon social media, top cbd oil for vapeing, how much cbd should i take for sleep, cbd oil news today, cbd oil select, can cbd show up on a drug test, what is isolate cbd oil, copaiba doterra cbd, cbd and zoloft, buy pure, cubed cbd oil, mice age, collagen gel contraction assay, cw cbd, oil blood, cbd botswana, cbd oil consumer reports, cbd rentals, cbd license new mexico, definition of treat, illuminent cbd, cbd infused jelly beans,