Vijverbrug Diergaarde Blijdorp

Dit voorjaar wordt er groot onderhoud gepleegd aan de Vijverbrug in Diergaarde Blijdorp. Een onderdeel hiervan is een schilderbeurt voor de monumentale brugleuningonderdelen. In 2015 is er een kleuronderzoek uitgevoerd door Lisette Kappers.
De duiding van de onderdelen die nog origineel zijn en de onderdelen die later aan de leuning zijn toegevoegd, zijn hierbij goed in kaart gebracht.
Echter is maar een deel van de oorspronkelijk toegepaste kleuren gevonden.

O.b.v. het onderzoek en nadere interpretatie door Walraad architecten is er een kleurpallet gekozen, die visueel de brug transparanter laat lijken. Door alleen de oorspronkelijke onderdelen de sprekende okergele kleur van Van Ravesteyn te geven die we op meer materialen aantreffen in de Diergaarde en de overige onderdelen een donkere kleur te geven, komt het huidige beeld weer meer overeen met het beeld t.t.v. de opening van de Diergaarde in 1940 (zie foto).

st lukes weight loss twin falls, 24 week weight loss plan, what is the best over the counter weight loss supplement, omaha hypnosis weight loss, is it possible to make your own diet pills, keto pbfit recipes, how to lose weight with hashimoto, gaps keto recipes, what can you give a dog to help with weight loss, should you drink lots of water to lose weight, tito vodka keto recipes, 2000 calories per day weight loss, green tea triple fat burner weight loss, what foods to avoid when trying to lose weight, go figure weight loss clinic, simply weight loss detox, do women concieve easier after weight loss surgery, what is a good whey protein powder for weight loss, phentermine diet pills do they work, my bmr is 1700 how to lose weight, plexus slim weight loss reviews, daily meal plan to lose weight fast, can diet pills prevent you from bowl movement, do diet supplements pills make you loose weight, pre workout meals weight loss, x weight loss product, pioneer valley weight loss reviews, keto powder appetite suppressant, medi weight loss naperville, side effect of probiotic weight loss pills, hormone health and weight loss center cost, stop drinking alcohol lose weight fast, clean meal plan for weight loss, resolve 2xl weight loss club, elliptical or running for weight loss, dr donald spisak goodlettsville tn, delganex dominican diet pills,