Grootse operatie Geladaverblijf Diergaarde Blijdorp

We zijn verheugd te berichten dat de bogen voor het nieuwe Geladaverblijf van Diergaarde Blijdorp worden geplaatst. In augustus volgt de overnetting en dan zal in het najaar het verblijf worden geopend.

Voor meer info: https://www.diergaardeblijdorp.nl/grootse-operatie-geladaverblijf/