Vijverbrug Diergaarde Blijdorp

Dit voorjaar wordt er groot onderhoud gepleegd aan de Vijverbrug in Diergaarde Blijdorp. Een onderdeel hiervan is een schilderbeurt voor de monumentale brugleuningonderdelen. In 2015 is er een kleuronderzoek uitgevoerd door Lisette Kappers.
De duiding van de onderdelen die nog origineel zijn en de onderdelen die later aan de leuning zijn toegevoegd, zijn hierbij goed in kaart gebracht.
Echter is maar een deel van de oorspronkelijk toegepaste kleuren gevonden.

O.b.v. het onderzoek en nadere interpretatie door Walraad architecten is er een kleurpallet gekozen, die visueel de brug transparanter laat lijken. Door alleen de oorspronkelijke onderdelen de sprekende okergele kleur van Van Ravesteyn te geven die we op meer materialen aantreffen in de Diergaarde en de overige onderdelen een donkere kleur te geven, komt het huidige beeld weer meer overeen met het beeld t.t.v. de opening van de Diergaarde in 1940 (zie foto).