Restauratie en uitbreiding van Vlietermonument gestart

Gisteren, 13 april 2023, is de restauratie en uitbreiding van het Vlietermonument op de Afsluitdijk gestart. Dit gebeurt in samenwerking met Paul de Ruiter Architects. Waarbij zij zich ontfermen over de uitbreiding, dragen wij zorg voor het monument. Zowel de uitbreiding als de restauratie worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Koninklijke Woudenberg.

 

 

Sinds de bouw van het Vlietermonument in de jaren dertig heeft het gebouw blootgestaan aan de extreme weersomstandigheden op de Afsluitdijk. Daarnaast hebben er veel ingrepen plaatsgevonden die het monument, zoals Dudok het heeft ontworpen, hebben aangetast. Aan ons de taak om het gebouw weer in ere te herstellen. Hiervoor hebben we in de voorgaande maanden uitvoerig onderzoek gedaan.

Zo zijn we in april 2021, samen met Suzanne Fischer en Koninklijke Tichelaar, op zoek gegaan naar de originele tegels van Dudok. Door dit onderzoek zijn we er achter gekomen dat Dudok bij het Vlietermonument een gemĂȘleerde tegel heeft toegepast, terwijl we lang dachten dat het om een effen tegel zou gaan (zoals toegepast door Dudok in het Raadhuis van Hilversum). Kleuronderzoekster Suzanne Fischer heeft daarnaast onderzoek gedaan naar de oorspronkelijke gevelbekleding van het monument. Een belangrijk onderdeel voor het in ere herstellen van de monumentale waarde. De nieuwe gevelbekleding mag niet te dik zijn, zodat de slanke lijnen van het gebouw weer teruggebracht kunnen worden. Tegelijk moet het voldoende bescherming bieden aan de betonnen constructie in de zoute klimaat op de Afsluitdijk.

Ook het interieur behoeft de nodige aandacht. In de loop der jaren is het oorspronkelijke beeld zoals hierboven weergegeven in 1936 verdwenen. Bij aanvang van dit project waren de wanden van de Lunchroom volledig bekleed met hout, wat de ruimte een veel donkerder uiterlijk gaf. In december hebben we de oorspronkelijke betegeling onder de houten wandbekleding gevonden.

Wij kijken met veel genoegen uit naar de uitvoering van dit project en hopen dat het publiek eind 2024 weer kan genieten van het waardevolle Vlietermonument van Dudok. Op naar de volgende 90 jaar!