Start restauratie Oudegracht 111 Utrecht

 

Klein Fresenburg staat in de steigers, we zijn begonnen met de uitvoering! Dit prachtige Rijksmonument maakte oorspronkelijk deel uit van het grote Huis Fresenburg (het witte pand aan de linkerzijde), maar is in 1569 afgesplitst en sindsdien staat het bekend als Klein Fresenburg. In de loop der tijd is de woning omgebouwd tot winkel. De huidige winkelpui stamt uit de tweede helft van de 20e eeuw. De rest van de voorgevel is 16e eeuws, maar de oorsprong van het huis ligt zelfs in de 14e eeuw. Het pand wordt gekenmerkt door de trapgevel in laat-renaissance stijl.

 

Helaas is de huidige bouwkundige staat van het pand slecht. Verschillende herstellingen in de voorgevel liggen tussen waardevol en verminkend en vragen bij dit herstel om hun eigen aanpak. Walraad architecten ziet hierop toe tijdens de uitvoering. Hiervoor worden gespecialiseerde aannemers ingezet.  Samen met aannemers Theo Nienhaus, Van Milt restaurateurs en Walter Verhoeven zullen de gevels, de kap en de goten weer in ere hersteld worden.

Bij de meeste werkzaamheden houdt dit in dat we het met zoveel mogelijk behoud van historisch materiaal het pand zullen restaureren. Maar dit geldt niet voor alle natuurstenen ornamenten op de trapgevel. Op veel tredes zijn de ornamenten verloren gegaan. Gelukkig hebben we in de tuin en op de zolder nog restanten gevonden. Samen met de restanten die nog aanwezig zijn op de trapgevel zal op basis van archiefbeelden en tekeningen een zo waarheidsgetrouw mogelijke reconstructie gemaakt worden van de ornamenten. Een uitdagende klus, met als letterlijk en figuurlijk hoogtepunt de reconstructie van de leeuw met schild.

 

Maar niet alleen aan de buitenzijde wordt hard gewerkt. De houten kapconstructie en de zoldervloer zijn in de loop der jaren door lekkage aangetast. Zo worden enkele koppen van moerbalken alswel de spantvoeten constructief hersteld door ze te ontdoen van houtrot en vervolgens aan te gieten met kunstharsmortel. De door lekkage aangetasten onderdelen van de kapconstructie worden waar mogelijk traditioneel hersteld.

 

Het waardevolle stadsbeeld zal sterk winnen bij dit onderhoud!