Nieuws

Loodwerk Onze Lieve Vrouwe Kerk Geervliet uitgevoerd

In september is een deel van het loodwerk van de kap van Onze Lieve Vrouwekerk te Geervliet vervangen. In opdracht van de eigenaar de Protestantse Gemeente Tweestromenland verzorgde Walraad architecten de Brim-subsidieaanvraag en begeleidde de uitvoering. Op de afbeelding ziet u de nieuwe loodafdekking op de plaats van de voormalige vieringtoren.

Aandacht voor herenhuis Marienhof in Algemeen Dagblad

Start uitvoering Schuur Markt Heenvliet

Tijdens de zomervakantie is er gestart met de realisatie van de schuur. Walraad architecten verzorgde voor de eigenaar het ontwerp en de vergunningaanvraag. De eigenaar bouwt zelf de schuur en daar zijn we trots op. We volgen met enthousiasme de voortgang.

Heilig Hartbeeld RK kerk Reeuwijk voltooid

Eind 2015 zijn de werkzaamheden aan het Heilig Hartbeeld bij de Petrus en Pauluskerk te Reeuwijk voltooid. Alleen het bijkleuren dient nog uitgevoerd te worden na enige verwering van een aantal seizoenen, om zo de kleur zo goed mogelijk aan te laten sluiten.

Grafkelder NH kerk Rhoon geopend

Ten behoeve van opname scheurvorming gewelven, is de grafkelder onder het grafmonument van Hans Willem Bentinck geopend. Een zeldzame gebeurtenis, aangezien de laatste opening in de jaren ’80 heeft plaatsgevonden. Walraad architecten zal obv de opname werkzaamheden tbv planvorming uitvoeren.

Walraad architecten werkt mee aan Restauratiebestek

Al een aantal jaren wordt er door restauratiearchitecten, -adviseurs enĀ -aannemers samengewerkt aan de ontwikkeling van een modelbestek voor werkzaamheden aan bestaande onderdelen van monumenten, op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in het kader van het programma Restauratiekwaliteit. Voor de ontwikkeling wordt samengewerkt met Stichting STABU en ERM. Afgelopen zomer heeft een werkgroep van VAWR-leden gewerkt aan de realisatie van het eerste deel van het modelbestek. Onze collega Jan van der Bie heeft het onderdeel URL 4004 Riet, daken, wanden en molens op zich genomen. Belangrijkste doelen voor dit initiatief zijn: de verbetering van de kwaliteit van … Lees verder

Cursus Restauratiepraktijk Erfgoedacademie Rotterdam door J.W. Walraad

25 juni jongstleden is er door de Erfgoedacademie een cursus voor de gemeente Rotterdam georganiseerd. De doelgroep van de cursus waren de medewerkers bij vergunningen toezicht en handhaving t.b.v. ondersteuning van de collega’s van bureau monumentenzorg Rotterdam. Met de cursus werd enige inzicht en kennis meegegeven over omgaan met Erfgoed en dan toegespitst op de Rotterdamse situatie zodat deze ambtenaren met hun taken deels ook het erfgoedbelang kunnen meenemen. Een van de 2 cursusdagen was gericht op kennis van Architectuurgeschiedenis, Bouwhistorie, Restauratiepraktijk en Restauratietechniek. Jan Willem Walraad heeft zorggedragen voor de onderdelen Restauratiepraktijk en Restauratietechniek. Onderwerpen zoals; het opstellen en … Lees verder

Binnenplaats Boijmans van Beuningen weer als nieuw

Afgelopen mei is het asfalt vervangen op de binnenplaats van Museum Boijmans van Beuningen. Na uitvoering van het karakteristieke zwart/witte kunstschilderwerk in 2008, vertoonde de toplaag van het asfalt al snel scheuren. Hierdoor liet de coating los en gaf dit een verrommeld uiterlijk aan de entree van het museum. Aannemer Boskalis B.V. heeft, als vriend van Boijmans van Beuningen, het Museum aangeboden het asfalt te vervangen. Walraad architecten heeft opgetreden als adviseur en in overleg met de gemeente is overeengekomen om de eerste asfalt laag te verwijderen en te vervangen. Na verwijdering kwam een scala aan verschillende ondergronden onder het … Lees verder

Start uitvoering Heilig Hartbeeld, RK kerk Reeuwijk

Vorige week is er gestart met de uitvoering van herstel aan het Heilige Hartbeeld bij de de Petrus en Pauluskerk te Reeuwijk. Het tufsteen van de sokkel was ernstig beschadigd door vorst en al in een eerder stadium herstel met mortel, echter verweerde dit ook al weer. Bij deze uitvoering worden de liggende stukken tufsteen vervangen in Beiers graniet en blokken tufsteen worden gedeeltelijk vervangen met tufsteen. Walraad heeft de locatieraad geadviseerd bij de keuze van herstel en houdt toezicht op de uitvoering.