Nieuwe situatie Hekwerk Bevrijdingsboom Vlaardingen exoot restauratie Walraad architecten

Bevrijdingsboom Vlaardingen

In 2009 benaderde de Gemeente Vlaardingen Walraad architecten met een vraag naar de mogelijkheden van herstel van de inkadering rond de Bevrijdingsboom in de wijk Oostwijk.

Na onderzoek bleek de stenen omlijsting herstelbaar en bij enige ophoging van het maaiveld rond de boom had deze weer meer ruimte en zou de omlijsting en hekwerk, met enige aanpassingen, weer teruggeplaatst kunnen worden. Door het toepassen van een cirkel rond de boom in half-verharding, wordt de groeiomstandigheid verbeterd en het parkeren aan de voet ontmoedigd, waardoor het beeld van de Bevrijdingsboom vrij aan de kop van het park is hersteld. Door de typografische ontwerper Janno Hahn is de tekstband achter het hekwerk gereconstrueerd. Op 5 mei 2013 is de Bevrijdingsboom feestelijk onthuld. Voor beelden van deze dag door Janno Hahn zie link.