Poortgebouw Rotterdam Herbestemming Onderzoek subsidie Rijksdienst van Cultureel Erfgoed Walraad architecten

Onderzoek Poortgebouw Rotterdam

In het kader van onderzoek naar herbestemming heeft Walraad architecten het Poortgebouw te Rotterdam onder de loep genomen. Vanuit een vergunningsverlening op hoofdlijnen uit 2007 bestonden er een aantal open einden op het gebied van bouwhistorie, ontwerp, detaillering en techniek. Tevens is de bouwtechnische opname geactualiseerd en is het plan qua kosten geraamd om een goed beeld te krijgen van de financiële omstandigheden.

Omdat de opgedane kennis van het gebouw, inzicht in kosten en restauratiekennis binnen ons bureau daadwerkelijk samengevoegd worden, kan in kort tijdsbestek (snel, tegen beperkte kosten) een raming opgesteld worden die de mogelijkheid biedt om te sturen met budgetten, in de fase voordat het plan volledig vastligt. Beoordeeld zijn een restaurerende/ reconstructieve variant, en een casco variant, zonder dat in één van deze opties het monument in de knel komt.
Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling herbestemming aangeboden door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed.