Brug en Aula Ouderkerk aan den IJssel

In 2018 hebben we van de gemeente Krimpenerwaard opdracht gekregen voor het onderzoek naar de fundering van de ernstig verzakte Aula van de algemene begraafplaats aan de IJsseldijk-Noord 12 te Ouderkerk aan den IJssel. Het gebouwtje was namelijk, na het aanbrengen van een nieuwe paalfundering in de jaren ’80 van de vorige eeuw, toch weer verzakt.

 

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat destijds de palenfundering op een grondlaag aangebracht is die onvoldoende draagkracht heeft, ofwel de heipalen waren te kort.

In samenwerking met Ingenieursbureau Concretio uit Zwijndrecht is een plan opgesteld voor het aanbrengen van een nieuwe fundering. Onder het gebouwtje is een volledig nieuwe “tafelconstructie” aangebracht. Dit houdt in dat er in de ruimte onder de begane grondvloer schroefinjectiepalen aangebracht zijn waaroverheen een funderingsvloer gestort is die met kassen in de buiten- en binnenmuren is aangebracht. Naast de funderingswerkzaamheden is ook een onderhoudsronde meegenomen.

 

De werkzaamheden aan de aula hadden als gevolg dat er zwaar bouwverkeer over de toegangsweg en brug naar de aula zouden gaan rijden. Bij de opdrachtgever ontstond twijfel of de relatief kleine brug berekend was op deze verkeersdruk. Toen na inspectie van de brug bleek dat het betonwerk door corroderend wapeningsstaal aangetast was, hebben we in 2020 ook opdracht gekregen van de gemeente Krimpenerwaard voor de planvorming voor het vervangen van de brug en herstellen van de toegangsweg, inclusief de keermuren. Het plan hiervoor is in samenwerking met constructeur Brak & Eijlers opgesteld. Na de aanbesteding is het werk gegund aan aannemingsbedrijf W. Visser & zn uit Ouderkerk aan den IJssel.

Op 10 januari 2022 is aangevangen met de werkzaamheden. Na het aanbrengen van een tijdelijke dam in de Molenvliet voor het zware verkeer is als eerste de fundering aangepakt. Nadat de fundering weer op orde was, is de onderzijde van de begane grondvloer aangepakt. Bij de bouw van de aula is deze vloer op zand gestort. Hierdoor is de onderzijde van de vloer heel onregelmatig en ligt de wapening bloot, tijdens de uitvoering is besloten om de gehele onderzijde van de vloer te voorzien van een nieuwe laag spuitbeton.

De gevels van de aula verkeerden in een redelijke staat van onderhoud, naast het herstellen van de scheuren die veroorzaakt zijn door de verzakking, is het schilderwerk uitgevoerd, zijn de ontzette glas-in-lood raampjes hersteld, het houtrot aan de kozijnen en goot gerepareerd en de verroeste, kromgetrokken schieters van de trekankers in de kruipruimte vervangen.

Op 9 mei 2022 is begonnen met de sloop van de bestaande brug. Na de sloopwerkzaamheden is aangevangen met het heiwerk. Op de nieuwe brughoofden is een brug met prefab betonliggers aangebracht. De randliggers zijn omwille van het aanzicht uitgevoerd als in het werk gestort beton waarbij de bekisting van de randbalken is uitgevoerd in stroken waardoor de uitstraling beter aansluit op het bestaande werk.

Tenslotte zijn de keermuren van de toegangsweg hersteld. De trekankers en schieters die de muren bij elkaar houden waren ernstig verroest en zijn vervangen in rvs-ankers en gesmede schieters.

Ook het hekwerk op de keermuur is vervangen. Het uitgangspunt hierbij was de oorspronkelijke detaillering. In februari 2023 is het werk opgeleverd.