Oudegracht 111 Utrecht

In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de restauratie van de voorgevel en het dak van het pand op de Oudegracht 111 te Utrecht. Alhoewel het niet het grootste pand is tussen alle machtige monumenten aan de Oudegracht, eist het pand nadrukkelijk haar plek op. Zeker voor diegene die eens naar bóven wil kijken. En loop je over de Jansbrug dan ga je er evenmin makkelijk aan voorbij.

 

De belangrijkste opsteker voor de prachtige trapgevel is dat de leeuw op de geveltop na lange afwezigheid nu weer teruggekeerd is. Ook de andere ornamentiek van de trapgevel (bollen, voluten, pinakels) is hersteld en aangevuld, tot een zuiver en symmetrisch beeld. Op iedere trede van de trapgevel is wel iets te zien. De sierankers zijn hersteld en aangevuld. Het zijn juist die rijke details die de gevel weer compleet maken.

Het pand als geheel heeft een enorme geschiedenis die teruggaat tot de 14e of 15e eeuw. Ooit gebouwd als ‘Klein Fresenburg’ is het in vroeger tijd verbonden geweest met het grote buurpand links, Fresenburg. De huidige gevel dateert in oorsprong uit 1569. De laatste grote verbouwing dateert 1909. Behalve dan de onderpui. Die deinde – zoals wel vaker – met de wensen van de winkeliers mee. De fletse kleurstelling van de kozijnen is bijgewerkt naar monumentale referenties, met gebruik van lijnolieverf.

De gevel en de kap verkeerden voor de restauratie in een slechte staat. Naar restauratiestandaard is nu een en ander hersteld: metsel- en voegwerk, kozijnen, looddetails. Dit houdt in dat je zo veel mogelijk de authentieke onderdelen handhaaft, en minimaal onderdelen vervangt. Doel: instandhouding en tevreden gebruikers voor de komende decennia!