NH kerk Oudenhoorn Walraad architecten restauratie onderhoud Brim subsidie

NH Kerk Oudenhoorn

Begin 2011 heeft Walraad architecten, namens het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Oudenhoorn, in het kader van de BRIM 2012-2017 een subsidieaanvraag gedaan voor de Hervormde Kerk te Oudenhoorn. In het najaar van 2011 werd de subsidie toegekend en in september 2013 is de uitvoering gestart.

 

Na een grote brand in 1915, waarbij het grootste gedeelte van de kerk werd verwoest, zijn de gevels van de kerk omstreeks 1921 grotendeels opnieuw opgemetseld met kloostermoppen.

Verondersteld wordt dat de kloostermoppen van het verwoeste bouwwerk zijn hergebruikt in de nieuwe gevels. Dit is zichtbaar door de vele in de gevel aanwezige groene verglaasde bakstenen. Deze zijn tijdens de brand door de hoge temperatuur verglaasd.

Bij het nieuw opgetrokken metselwerk is een te harde leg- en voegmortel gebruikt waardoor er grote schade aan het metselwerk is ontstaan. Deze stenen zijn handmatig uitgehakt en vervangen.

In het plan is tevens het vervangen van de glas-in-lood ramen opgenomen. De ramen zijn bevestigd aan ijzeren brugstaven. Deze brugstaven zijn door roestvorming oorzaak van schade aan de vorktraceringen en montantstenen. De ijzeren brugstaven zijn vervangen door messing exemplaren;

In de loop der jaren hebben verschillende kleine herstellingen aan de glas-in-lood panelen plaatsgevonden met een bonte verzameling aan kleuren in de vensters als gevolg.

Na onderzoek is naar voren gekomen dat voor de originele vensters Inlustro glas is gebruikt, ook wel Goethe glas genoemd. Dit is de Duitse variant van het meer bekende Verre Cordelé.
We hebben ervoor gekozen om de nieuwe glas in lood panelen te bezetten met Inlustro glas in een kleurstelling met 5 kleuren.

Tezamen met het vervangen van de gaasframes aan de buitenzijde van de vensters door gelaagd glas ontstaat een evenwichtig beeld en een verbetering in lichtdoorlatendheid.

Na een half jaar noeste arbeid worden nu de eerste prachtige resultaten zichtbaar.