Touwbaan Vlaardingen subsidie onderzoek herbestemming Walraad architecten Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Onderzoek Touwbaan Vlaardingen

Na een grootschalige onderhoudsronde aan het oudste, echter in jaren ’80 gereconstrueerde, houten deel van de Rijksmonumentale Touwbaan te Vlaardingen, is er door Walraad architecten in opdracht van de Gemeente Vlaardingen onderzoek gedaan naar de overige onderdelen. Dit onderzoek had het focuspunt  op de “koppen” van de baan. Dit betrof de Steenplaats inclusief de onderdoorgang onder de Vetteoordskade en de Lijndraaier aan de Zomerstraat.

De Touwbaan tpv de Steenplaats is, sinds de opheffing van het bedrijf, van de omgeving afgesloten. Dit maakt dit deel het meest onbekend, maar ook het meest originele deel van de Touwbaan. Technisch is dit deel echter in slechte staat. Het onderzoek heeft voor dit deel zich gericht op de bouwtechnische en constructieve stand van zaken, de relatie tot zijn omgeving bij (deels) openstelling en de financiële gevolgen bij herbestemming.

De Lijndraaier is in de jaren ’80 herbestemd tot cafe/ partycentrum en heeft tot de dag van vandaag deze functie behouden. Echter wordt de Lijndraaier nu door de eigenaar te koop aangeboden. De gemeente wilde dat deze omstandigheid werd meegenomen in het onderzoek. Walraad heeft ontwerpend onderzocht welke nieuwe functie voor dit gebouw geschikt zou zijn, welke uitbreiding en oriëntatie naar het gebied nog wenselijk zou kunnen zijn en heeft de financiële gevolgen hiervan in kaart gebracht.

Ter ondersteuning van het onderzoek is er door Walraad architecten voortijdig Buurtparticipatie-onderzoek gedaan. Hierbij hebben zij diverse stakeholders, zoals bewoners, ondernemers, woningcoöperatie, bezoekers en gemeente geïnterviewd en ondervraagd op uiteenlopende thema’s welke van invloed kunnen zijn op het haalbaarheidsonderzoek en verder vervolg van de Touwbaan. Wij danken alle stakeholders hartelijk voor hun bijdrage.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de subsidieregeling herbestemming aangeboden door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed.