Grote Kerk Vlaardingen preekstoel Walraad architecten ERM restauratie herbestemming multifunctioneel gebruik

Preekstoel Grote Kerk Vlaardingen

In opdracht van de Stichting Exploitatie Grote Kerk Vlaardingen heeft Walraad architecten in samenwerking met Remmers Design een antwoord gegeven op een al langlopende wens van de kerkgemeenschap om een alternatief te bieden voor het (s)preken op de prachtige, hoog monumentale, doch afstandelijke bestaande preekstoel.

De bestaande preekstoel, die oorspronkelijk door koning Willem III aan de Willemskerk in Den Haag is geschonken, is eind jaren ’70 na de restauratie van het gebouw geschonken aan de ¬†kerkelijke gemeenschap van Vlaardingen. Leuk feitje is dat dit de preekstoel is waar koninginWilhelmina bij is gedoopt. (zie foto)

Echter was deze preekstoel zeer fors en de predikant stond zeer hoog op grote afstand van zijn gemeenschap. Dit werd als onpraktisch en onplezierig ervaren. Een nieuwe (s)preek(ge)stoel(te) zou een praktisch, sobere en doelmatig alternatief moeten bieden en voorzien zijn van alle gemakken voor diensten en andere vormen van lezingen ten behoeve van multifunctioneler gebruik van de kerk.