NH Vierpolders gemeente Brielle restauratie toren dak

Toren en dak NH Kerk Vierpolders

Voor de gemeente Brielle en de Protestantse gemeente te Brielle heeft Walraad architecten de planvorming, bestek en begroting voor de herstelwerkzaamheden aan de toren en het kerkdak opgesteld en de uitvoering begeleid.

 

Opmerkelijk aan de kerktoren in Vierpolders is dat deze geen eigen fundament heeft, maar op twee stalen liggers staat die  aan de ene zijde opgelegd is in de voorgevel en aan de andere zijde in een muur die op een halfrond stalen een spant rust. De zijmuren van de kerkzaal vertoonde scheurvorming en de toren helde iets in de richting van de kerkzaal. Om het zicht op het orgel niet te belemmeren was de ijzeren trekstang van het stalen spant ongeveer een halve meter te laag ter hoogte van de balustrade aangebracht. Door de verkeerde positie van de trekstang werden de spat krachten van het stalen spant niet voldoende opgevangen.Omdat de kerk net meer als zodanig in gebruik is en het orgel inmiddels verkocht is en verwijderd, kon er zonder bezwaar een nieuw trekanker op de juiste plaats aangebracht worden. De stalen liggers onder het torentje vertoonden ernstige roestvorming en bleken bovendien onvoldoende zwaar te zijn. De bestaande liggers zijn vervangen door een nieuwe stalen ondersteuningsconstructie.

Ook de kap van de kerkzaal heeft de nodige aandacht gehad. De houten kapconstructie is hersteld, de houten bakgoot op klossen is vervangen en het totaal vergane dakbeschot is vervangen. Gezien de nieuwe functie van het kerkgebouw is besloten op het dakbeschot isolatie aam te brengen. Over deze isolatie zijn de afkomende dakpannen weer aangebracht.