Villa Oud Walenburg Rotterdam

De restauratie van het complex Walenburgerweg 31-33 omvat de restauratie van interieur en exterieur van de villa Oud-Walenburg (architect Ed. Cuypers, 1909) en het exterieur van het Klooster (architect Buskens). Dit is mede mogelijk gemaakt door een Brrm-subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Geschiedenis

De villa Oud-Walenburg is als woonhuis gebouwd in de ‘Um 1800’ stijl, een stijl die rond 1900 de voorbije architectuur maar vooral het ambacht aanhaalt. In de villa pakt dat uit als een toonkamerstijl. Per ruimte liggen de referenties in verschillende stijlperioden. Nadat de villa de woonhuisfunctie verloor, is het klooster aangebouwd (1920). In 1933 worden zeer waardevolle glas in loodramen van de architect Jos. Klijnen in de kapel aangebracht. Thans biedt het complex onderdak aan de stichting Pension Maaszicht (kantoor en pension). Leuk om te bedenken dat de villa bij oplevering nog min of meer vrij in de polder stond…

Werkzaamheden

Het betreft een omvattende operatie: funderingsherstel van beide gebouwdelen, waarbij een spectaculair gangenstelsel onder het klooster is gegraven. Vervangen natuurstenen balkon van de villa, leidak villa, herstel dakkapellen, onderhoud persiennes (zonluiken). Het fletse witgesopte interieur is na uitgebreid onderzoek in kleurstelling teruggebracht naar 1909, met bijpassend behang. Bij het klooster is vooral het exterieur onderhouden, inclusief het glas in lood. De kapel wordt geheel gerestaureerd, inclusief kleurstellingen. De villa is voorzien van onzichtbaar ingewerkte nieuwe installaties, de brandveiligheid is op peil gebracht. De bijzondere bestemming van het klooster vereiste een compleet nieuwe brandmeldcentrale .Tot slot is het terrein rondom opnieuw ingericht en van groen voorzien.

Dankbaar is gebruik gemaakt van de fotorapportage in het tijdschrift van Ed. Cuypers, ‘Het huis Oud en Nieuw’. Alsook van het archief van de Zusters Dominicanessen

Rotterdam is een stad met een eigen monumentencultuur. Boeiend om te zien dat in een relatief jong monument al zoveel lagen (ontwerpers, gebruikers) en bouwactiviteiten over elkaar heen kunnen liggen, en dat we veel weten, van wat deze mensen bewogen heeft. Maar vooral ook dat de opdrachtgever Woonbron dit werk met zoveel liefde en middelen op zich heeft willen nemen.

Ambachten

 • Complexe fundering
 • Inwerken installaties
 • Bouwhistorie en kleuronderzoek
 • Natuursteen balkon
 • Leiwerk
 • Glas in lood
 • Timmerwerk
 • Historische interieurs, behang, houtimitaties

Overige partijen

 • Jobse loodgieter
 • Ruys behang
 • Smit fundering
 • Koolen glas in lood
 • Slotboom steenhouwer

Adviseurs

 • Ruth Jongsma, kleuronderzoek
 • BBA, kleuronderzoek, bouwhistorie
 • Vlaardingerbroek en Wevers, bouwhistorie
 • RIB van Dijke, constructeur
 • Pieter de Ruyter, kleuronderzoek
 • 1 meter 98, bijstand