kerk

R.K. St. Petrus en Pauluskerk Reeuwijk

Het zeer waardevolle complex is van het kleine detail tot de ruimheid van het Groene Hart weer intact gemaakt. Bewondering hebben we voor de grote inzet van de R.K. Parochie en het Bisdom. Een torenrestauratie betekent altijd zoeken naar het onverwoestbare detail.

Geschiedenis

Midden in het vlakke veenweidegebied van Reeuwijk Dorp staat het R.K. Complex Petrus en Paulus, indrukwekkend. Het complex omvat in de eerste bouwfase de Kruiskerk, toren en pastorie. Het ontwerp is van de hand van E. Margry , 1890. Later werden de Jozefschool, het klooster (1913), het Heilig Hartbeeld (1933) en het buitenaltaar bijgebouwd.

Toren en Pastorie

De kerkzaal is reeds eerder gerestaureerd, met subsidie BRIM van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn nu de Pastorie en de torenspits gerestaureerd.

Van de Pastorie: gevelwerk, kozijnen, kap en goten. Het onderste dakschild van de gebroken kap is gedekt in leien, het bovendakvlak is een zinken roevendak. Dankbaar is gebruik gemaakt van het bestek van Margry, dat nog beschikbaar was.

Van de toren is behalve de spits ook een deel van het gevelmetselwerk van de schacht onderhouden. Alles inclusief de dakkapellen. Ook is de vieringtoren op de kerkzaal onderhouden, en voor toekomstig onderhoud beter bereikbaar gemaakt. Het uurwerk is onderhouden.

Bedreigingen en kansen

Een sterke bedreiging werd gevormd door het aanwezige ijzerwerk in het metselwerk van Pastorie en toren. IJzerwerk in de vorm van ankers, ringankers (toren) en zeer lange schietankers. Het ijzerwerk is verwijderd of onschadelijk gemaakt. Verder bleek de metselmortel bij de bouw te schraal toegepast. Dit is hersteld.

Een kans was om de storende shingles op de kappen te vervangen door leiwerk, en om de loden en zinken details correct aan te brengen. Met kleuronderzoek is gezocht naar de kleuren uit de bouwperiode. De aanvankelijk fletse kleurstelling is daarmee ongedaan gemaakt.

Overige partijen

  • Loodgieter Toorenburg
  • Klok en luidwerk Elderhorst