Dit doen we

 

Walraad architecten is opgericht in 1959 en voortrekker van de restauratiecultuur zoals die nu breed gedragen wordt.  Sindsdien heeft de onderbouwing van hoe we restaureren alsook het vooraf vergaren van bouwhistorische informatie aan belang gewonnen. Daarbij blijft restauratie voor ons evengoed een praktisch vak waarvoor we nooit onze technische en ambachtelijke vaardigheden loslaten. De portefeuille omvat kerken en torens, boerderijen, openbare gebouwen, woonhuizen en waterwerken.

Het bureau werkt breed: technische en waardestellende opname, visieontwikkeling, ontwerp, tekenwerk, materiaalkennis, bestek, begroting, vergunning, inwerken installaties, directie, subsidie-traject en fiscaliteit. We signaleren vooraf welke kennis we moeten aanvullen, en beschikken daarvoor over een netwerk van specialisten. Het gaat dan om constructies, onderzoek naar materialen, kleur, bouwhistorie. Deze externe inbreng weten we te waarderen en te toetsen.

 

Het bureau telt 5 fte’s. Goed voor complexe restauraties van behoorlijke schaal. Daarbij blijven de lijnen kort en persoonlijk. De markt waardeert onze kwaliteitsstandaard, noodzakelijk in tijden van soberheid. Onze opdrachtgevers zijn particulieren, overheden, corporaties, kerkbesturen en besturen anderszins.

 

Naast het erkende monument, waarbij feiten en terughoudendheid onze aanpak bepalen, zien wij bij ontbreken van relevante bouwhistorische informatie óók de waarde van evocatie en ontwerp. Verminkingen zien wij graag gecorrigeerd. Het vermogen dit speelveld in samenhang te overzien bepaalt de waarde van ons bureau, en biedt garanties voor het monument en het toekomstig gebruik.

Walraad architecten is GEAR-gecertificeerd. De Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten werkzaam in de Restauratie (GEAR) is ontwikkeld voor de werkzaamheden van architecten bij planvorming aan monumenten. Het toezicht op certificering is in beheer van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg. Voor meer info: www.stichtingerm.nl

ERM logo Walraad architecten Erkenning certificering ISO 9001

Walraad architecten is lid van de Vereniging van Architecten Werkzaam in Restauratie (VAWR), een actieve branchevereniging die zich inzet voor de waarborging van hoogwaardig behoud en restauratie van monumenten in ons land te bevorderen en te bewerkstelligen. voor meer info: www.vawr.nl

 

Daarnaast is Walraad architecten in 2019 EMA-gecertificeerd. De afkorting EMA staat voor Erkend Monumenten Adviesbureau (BRL ERM 2000) en laat zien dat het bureau aantoonbare ervaring heeft met het werken aan monumentale objecten en dat er veel kennis vergaard is op het gebied van duurzaamheid, restauratietechnieken en -materialen.

Onze specialismen

Denk daarbij aan advies, visie-vorming, haalbaarheidsonderzoek, ontwerp, aanvraag sim-subsidie, financiële haalbaarheid NRF Belastingdienst, vergunningsaanvragen, bestek en begroting, aanbesteding en prijsvorming, directievoering en bouwbegeleiding bij restauratie, renovatie, onderhoud, hergebruik en herbestemming.