Onze mensen

Walraad architecten heeft zijn oorsprong in Brielle. Hier startte Jan Walraad in 1959 het bureau. Tegenwoordig is ons bureau in Rotterdam gevestigd. Inmiddels zijn er al ruim 650 projecten behandeld.

avatar voor Jan Willem WalraadJan Willem Walraad

Ir. Jan Willem Walraad is architect en tevens eigenaar van het architectenbureau. Het bureau richt zich o.a. op ontwerpen, advies, onderzoek, restauratie, renovatie en nieuwbouw, subsidie, vergunningen en fiscaliteiten. Daarnaast heeft Jan Willem zitting in diverse monumentencommissies en vervangend voorzitter Centrale Erfgoedcommissie van Stichting Dorp, Stad en Land.

avatar voor Karin VlaarKarin Vlaar

Ir. Karin Vlaar werkt sinds januari 2010 bij Walraad architecten.
Zij houdt zich bezig met ontwerpen, projectbegeleiding, algemene bureauzaken & PR. Haar opleidingen zijn HTS Bouwkunde Amsterdam, Msc R-Mit TU Delft fac. Bouwkunde en projectleider Ontwerp- en Adviesbureau.
Daarnaast is Karin van 2015 tot 2020 secretaris van de Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie geweest en tussen 2017 en 2022 monumentenlid in de welstands- en monumentencommissie van de Gemeente Schouwen-Duiveland en Nissewaard geweest. Sinds 2021 neemt zij als monumentenlid zitting in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de Gemeente Moerdijk. Per 2023 is zij werkzaam als Vakcöordinator Restauratie-architect bij de PEP (Professionele Ervarings Periode).

avatar voor Jan van der BieJan van der Bie

Na zijn opleiding aan de MTS-zuid te Rotterdam en de opleiding Restauratiemedewerker MTO aan het Koning Willem II college te 's-Hertogenbosch is Jan van der Bie november 1992 in dienst getreden van Walraad architecten, toen nog Walraad & Van der Stoep architecten. Hij is begonnen als aankomend tekenaar onder architect Ies van der Stoep die het architecten bureau destijds leidde. Na het aantreden van Jan Willem Walraad als architect is hij uitgegroeid tot een all-round restauratiemedewerker en projectleider. Jan neemt sinds 2011 zitting in de Commissie Cultureel Erfgoed Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk.

avatar voor Andre ThorntonAndre Thornton

André is tijdens zijn opleiding aan het Scutos, bouwkunde/ontwerp te Utecht bij Walraad architecten als stagair begonnen. Na zijn stage is hij in juni 2002 naast zijn opleiding Restauratiemedewerker MTO te ‘s-Hertogenbosch in dienst getreden bij ons kantoor. Na een periode als tekenaar heeft hij zich nu ontwikkeld tot een zeer kundige restauratie medewerker en projectleider.

avatar voor Ariane ZwinkelsAriane Zwinkels

In 2020 heeft Ariane haar master Heritage & Architecture aan de TU Delft (faculteit Bouwkunde) afgerond. Haar interesse voor erfgoed en het behoud ervan is in een eerder stadium van haar studie al tot uiting gekomen; voor haar minor is ze naar Italië gegaan om daar vakken over restauratie te volgen aan de Universiteit van Bologna. In 2021 is Ariane begonnen bij Walraad architecten en daar houdt ze zich voor verschillende projecten bezig met het onderzoek en ontwerp. Ze volgt de zelfstandige route van de beroepservaringsperiode (BEP).