Open Monumentendag 2023

Het weekend van 9 en 10 september is het weer zo ver: Open Monumentendag 2023! Met dit jaar als thema ‘Levend Erfgoed’. Hiermee wordt aandacht besteed aan het immateriële erfgoed dat Nederland rijk is. Veel monumenten waar Walraad architecten aan heeft gewerkt zijn dit weekend te bewonderen. Wij hebben een selectie gemaakt van projecten waar oude ambachten een grote rol speelden.

De Mariënhof in Westmaas

De Mariënhof is in 2019-2020 grondig gerestaureerd. Het pand verkeerde in slechte staat. De rieten kap was erg verouderd en niet meer waterdicht. Deze is volledig opnieuw gedekt, zoals te zien op onderstaande foto’s.  Helaas waren de kruiskozijnen zo aangetast met houtrot dat deze niet meer gered konden worden. De bestaande kozijnen zijn gedemonteerd en daarna weer in elkaar gezet. Op deze manier konden de kozijnen perfect ingemeten en gereconstrueerd worden. De oudste herenboerderij van de Hoeksche Waard kan er gelukkig weer jaren tegenaan. Als kers op de taart hebben hebben de eigenaren, Esther en Marcel Quartel, in 2020 het Restauratiefonds-compliment gekregen voor deze restauratie en herbestemming.

Glas-in-loodvensters Catharijnekerk in Brielle

De twee vensters van de Catharijnekerk zijn in 2017 samen met de steenhouwer en glazenier gerestaureerd. Het nieuwe natuursteen voor de traceringen is met zorg geselecteerd. Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en TNO zijn de monsters van de Portland basebed kalksteen beoordeeld op kwaliteit en aansluiting met het nog aanwezige natuursteen in de gevel. De geselecteerde natuursteenblokken zijn door de steenhouwer op de werkplaats gescharreerd identiek aan de bestaande blokken. De glazenier heeft de glas-in-lood vensters hersteld waar mogelijk en gereconstrueerd waar nodig. Er zijn nu twee vensters gerestaureerd, we hopen in de aankomende jaren de rest van de vensters te kunnen restaureren.

Fontein Vondelpark in Amsterdam

In het Vondelpark heeft Walraad architecten in 2009 een reconstructie gemaakt van de drinkwaterfontein die P.J.H. Cuypers in 1873 ontwierp. De originele fontein is in 1947 gesloopt. Aan de hand van oude foto’s zijn reconstructietekeningen gemaakt van alle natuurstenen onderdelen. In 2015 is de originele kruisbloem die nog bewaard gebleven was van de fontein van Cuypers helaas gestolen. Hier is wederom een reconstructie van gemaakt.