De Mariënhof Westmaas

In 2020 is de restauratie van de oudste herenboerderij in de Hoeksche Waard afgerond. De toekomst van de boerderij was lange tijd onzeker. Gelukkig is, met name door de betrokkenheid en inzet van de eigenaren, het project met succes voltooid.

Geschiedenis

Boerderij de Marienhof is van oorsprong een pachthoeve en bestaat uit drie bouwdelen: het hoofdgebouw (eind 16e eeuw/begin 17e eeuws, vroeger vroegere woonhuis, omgebouwd tot koetshuis), een grote landbouwschuur (18e eeuws), thans gebruikt als veestal. Het derde bouwdeel, woonhuis, dateert uit ca 1870 en is geen onderdeel van het Rijksmonument. De Mariënhof kent zijn oorsprong in de ambachtsheerlijkheid van Cromstrijen in de 16e eeuw. Het bleef een interessante locatie en de traditie als boerderij en buitenverblijf met nieuwe pachters en verpachters (boeren en heren) werd de daaropvolgende eeuwen vlijtig doorgezet.

Behoud en herbestemming

De Mariënhof heeft weinig ingrijpende aanpassingen ge­had, het complex is nog voor een groot deel in zijn authentieke vorm, echter verkeerde het koetshuis al langere tijd in zeer slechte staat en stond op het punt verloren te gaan. De huidige eigenaren gebruikten het hoofdgebouw niet. De landbouwschuur alsook het woonhuis werden wel gebruikt en bevonden zich in een goede staat van onderhoud. Bij de opstallen hoort een forse oppervlakte landbouwgrond. Door de jaren heen is de zoektocht naar mogelijkheden voor de instandhouding ervan onderwerp van gesprek geweest. Dat is uiteindelijk vanwege de hoge nood gelukt. Het plan is gericht op het behoud en de herbestemming van het monument.

De volgende activiteiten omvatten de herbestemming:

  • Het Herenhuis is gerestaureerd en blijft zo dicht als mogelijk bij het huidige uiterst waardevolle beeld. Het Herenhuis is een tijdmachine. Geen gouden kranen, maar een gezond monument met een gezonde herbestemming.
  • Het dak van de schuur is gerestaureerd.
  • Het complex krijgt eveneens een regionale betekenis voor de Hoekse Waard met een verkoopruimte van lokale producten in het Herenhuis.

Het herbergen van een duurzaam rundveebedrijf in combinatie met de instandhouding van de boerderij zorgt voor een meer dan passende invulling van het ensemble.