Nieuws

Expositiezalen Wereldmuseum Rotterdam bijna gereed

Na wisseling van directie van het museum en de fusie met Tropenmuseum, Museum voor Volkenkunde en Afrikamuseum, tezamen Musea van Wereldculturen, ontstond de wens om in uitstraling, functionaliteit, toegankelijkheid en condities een gelijk niveau te behalen als de andere musea. Tevens was in 2015 geconstateerd dat met de inbouw van doos-in-doosconstructie van verbouwing in 2009 er schade aan de houten buitenkozijnen en de betonnen buitenwanden was ontstaan. Groot onderhoud (deels restauratie) aan alle gevels was noodzakelijk en de doos-in-doosconstructie diende verwijderd te worden. Reden voor het ontwerpteam om opnieuw de technische en esthetische eis van de museumzalen te ontwerpen. De … Lees verder

Opname natuursteen kerktoren NH Catharijnekerk Brielle

Naar aanleiding van vallend natuursteen is dit voorjaar door Walraad architecten de kerktoren van de Catharijnekerk te Brielle opgenomen. De staat van het natuursteen aan de buitengevel is hier nader onderzocht voor mogelijkheden tot herstel. Het onderzoek is in samenwerking met TNO.

Open Monumentendag 2019

Op zaterdag 14 en zondag 15 september openden een groot aantal monumenten hun deuren voor het publiek tijdens Open Monumentendag. Het landelijk thema dit jaar was ‘Plekken van Plezier’. In Rotterdam waren 80 monumenten te bezoeken verspreid over de stad. Walraad architecten verzorgde dit jaar enkele rondleidingen in het vernieuwde Wereldmuseum aan de Willemskade in Rotterdam tezamen met de architect van de naastgelegen Sociëteit de Maas. Het was een geslaagd weekend.  

Funderingsverbetering kerktoren Piershil bijna afgerond.

Eind vorig jaar is begonnen met het verbeteren van de fundering van de toren van de Hervormde Kerk te Piershil. Eind jaren zestig, begin jaren zeventig van de twintigste eeuw is de kerkzaal van de Hervormde Kerk te Piershil grondig gerestaureerd, Hierbij is de kerkzaal voorzien van een geheel nieuwe fundering op palen. De toren is bij dit funderingsherstel buiten schot gelaten en stond nu nog op zijn originele fundering. Ondanks pogingen de toren los te houden van de kerkzaal bleek deze toch aan de kerkzaal te trekken met scheuren in het gevelwerk van de kerkzaal tot gevolg. Omdat de … Lees verder

Restauratie herenhuis Mariënhof te Westmaas gaat starten.

Het huidige herenhuis is in 1597 gebouwd als jachthuis. De eerdere bebouwing op deze locatie uit 1539 is tijdens de Allerheiligenvloed in 1570 weggespoeld. Door de verzilting van de landbouwgrond was landbouw niet mogelijk dus is het herenhuis in eerste instantie een vrijstaand jachthuis geweest. In 1610 is door de bouw van een achterhuis het jachthuis omgebouwd tot boerderij. De huidige schuur ten westen van het herenhuis stamt uit ca. 1735 en is ook onderdeel van het rijksmonument. Toen in ca. 1870 het huidige, niet rijksmonumentale woonhuis werd aangebouwd, is de functie van het herenhuis gewijzigd en in gebruik genomen … Lees verder

Funderingsherstel kerktoren te Piershil

Eind 2018 zijn de werkzaamheden begonnen de kerktoren in Piershil te voorzien van 15 funderingspalen, zogenaamde schroefinjectiepalen. Dit is gedaan om te voorkomen dat de toren nog verder verzakt en los kan scheuren van het schip. De werkzaamheden zullen in 2019 voltooid zijn.  

Grootse operatie Geladaverblijf Diergaarde Blijdorp

We zijn verheugd te berichten dat de bogen voor het nieuwe Geladaverblijf van Diergaarde Blijdorp worden geplaatst. In augustus volgt de overnetting en dan zal in het najaar het verblijf worden geopend. Voor meer info: https://www.diergaardeblijdorp.nl/grootse-operatie-geladaverblijf/

Vijverbrug Diergaarde Blijdorp

Dit voorjaar wordt er groot onderhoud gepleegd aan de Vijverbrug in Diergaarde Blijdorp. Een onderdeel hiervan is een schilderbeurt voor de monumentale brugleuningonderdelen. In 2015 is er een kleuronderzoek uitgevoerd door Lisette Kappers. De duiding van de onderdelen die nog origineel zijn en de onderdelen die later aan de leuning zijn toegevoegd, zijn hierbij goed in kaart gebracht. Echter is maar een deel van de oorspronkelijk toegepaste kleuren gevonden. O.b.v. het onderzoek en nadere interpretatie door Walraad architecten is er een kleurpallet gekozen, die visueel de brug transparanter laat lijken. Door alleen de oorspronkelijke onderdelen de sprekende okergele kleur van … Lees verder

Restauratie grafmonument familie Bentinck nadert voltooiing

Nog even en dan kunnen de kerkgangers van de Dorpskerk te Rhoon genieten van het gerestaureerde grafmonument van de familie Bentinck. Momenteel worden de laatste, kleine onderdeeltjes door “Meesters In” aangebracht. Het resultaat is fantastisch, het rode marmer is weer echt rood, het zwart weer donker en het witte straalt alsof het weer 1739 is!