De Vijverbrug Diergaarde Blijdorp

In 2018 is er groot onderhoud gepleegd aan de Vijverbrug in Diergaarde Blijdorp. Een onderdeel hiervan was een schilderbeurt voor de monumentale brugleuningonderdelen.

In 2015 is er een kleuronderzoek uitgevoerd door Lisette Kappers. De duiding van de onderdelen die nog origineel zijn en de onderdelen die later aan de leuning zijn toegevoegd, zijn hierbij goed in kaart gebracht. Echter is maar een deel van de oorspronkelijk toegepaste kleuren gevonden.

Op basis van het onderzoek en nadere interpretatie door Walraad architecten is een kleurpallet gekozen, die visueel de brug transparanter laat lijken. Door alleen de oorspronkelijke onderdelen de sprekende okergele kleur van Van Ravesteyn te geven die we op meer materialen aantreffen in de Diergaarde en de overige onderdelen een donkere kleur te geven, komt het huidige beeld weer meer overeen met het beeld ten tijde van de opening van de Diergaarde in 1940 (zie eerste foto). De tweede afbeelding laat duidelijk het effect zien van een donkerdere kleur voor de overige onderdelen versus een lichtere tint, dit is nog duidelijker zichtbaar van een grotere afstand (zie de laatste foto).