Toren NH Kerk Piershil

Eind 2018 is een start gemaakt met het verbeteren van de fundering en het uitvoeren van groot onderhoud aan de gevels en het dak van de toren van de Hervormde kerk te Piershil. Door het onvoorspelbare verloop van de zakking van de toren en het ontstaan van scheuren in de kerkzaal was het belangrijk om snel een passende oplossing te vinden.

 

Geschiedenis
De Hervormde Kerk in Piershil, gelegen aan de Voorstraat, is een rechthoekige zaalkerk met laat gotische kenmerken en is gedateerd na 1524. Tijdens de restauratie van het schip eind jaren zestig, begin jaren zeventig van de vorige eeuw is de kerkzaal voorzien van een volledig nieuwe fundering op palen, destijds is gekozen om de toren niet opnieuw te funderen maar deze te dilateren ten opzichte van de kerkzaal zodat deze gebouwdelen onafhankelijk van elkaar konden werken. De kerktoren is voor het laatst gerestaureerd in 1964. Helaas is de dilatatie tussen kerkzaal en toren niet geheel goed uitgevoerd waardoor er naar verloop van tijd toch scheurvorming in de kerkzaal ontstaan is.

 

Opgave
In samenwerken met Ingenieursbureau Concretio uit Zwijndrecht heeft Walraad architecten een plan opgesteld voor de funderingsverbetering en de restauratie van de toren. Eind 2018 is Koninklijke Woudenberg begonnen met de uitvoering van de funderingsverbetering. Er is ruim rond de toren een bouwput van ongeveer 2 meter diepte gegraven. Omdat er een hoge archeologische verwachting rond de kerk geld is het graafwerk onder begeleiding van SOB Research uitgevoerd. De vloer in de toren is verwijderd en een gedeelte van de vloer voor de torendeuren in de kerkzaal is eveneens open gemaakt. Dit was noodzakelijk voor het aanbrengen van twee funderingspalen in de kerkzaal en twee in de toren. In totaal zijn er vijftien funderingspalen rond de toren aangebracht tot een diepte van 19,5 meter. Er is gebruikgemaakt van schroefinjectiepalen. Dit is een trillingsarme methode die weinig geluidsoverlast en trillingen veroorzaakt. Over deze palen zijn stalen balken aangebracht die door in de fundering geboorde gaten onder de toren zijn gestoken. De gaten zijn dichtgezet met constructiebeton. Na het uitharden van deze mortel zal de toren rusten op de stalen balken en de nieuwe funderingspalen. Begin 2019 is begonnen met het overige onderhoud aan de gevels en het dak van de toren. Er is gewerkt aan het metsel- en voegwerk en het schilderwerk. Ook is door Jobse uit Middelburg de leibedekking en het loodwerk torenspits vervangen. Gelijktijdig zijn ook de scheuren in de muren van de kerkzaal hersteld.

 

Werkzaamheden

• Funderingsverbetering toren;
• Onderhoud metsel- en voegwerk toren;
• Schilderwerk toren;
• Vervangen lei- en loodwerken toren;
• Herstellen scheuren binnenzijde en buitenzijde kerkzaal;
• Archeologische begeleiding;