Museum Het Valkhof Nijmegen

Bij Museum Het Valkhof bestond de behoefte om een permanente expositie rond de Vrede van Nijmegen in te richten. De belangrijke pan-Europese vrede is in Nederland relatief onbekend.

Geschiedenis

De stad Nijmegen verkeert in de uitzonderlijke positie drie series wandtapijten te bezitten, allen uit de zeventiende eeuw. Na een recente verbouwing van de Raadzaal van het Stadhuis was het terughangen van de derde serie tapijten, de Metamorfosen van Ovidius, niet langer mogelijk. De ontwerpen zijn van Daniël Janssens en Pieter Spierincks en afkomstig uit het atelier van Michiel Wauters te Antwerpen.

Deze gobelins zijn door de Staten Generaal in Den Haag besteld om de representatieve ruimten van het Nijmeegse Stadhuis te stofferen om zo een passende omgeving te scheppen voor de onderhandelingen die uiteindelijk geleid hebben tot de Vrede van Nijmegen (1678-79).

Museum het Valkhof

Bij toeval was bij de realisatie van het museum (ontwerp Ben van Berkel) de opslagkelder dieper uitgevoerd dan gepland. De geheel donkere kelder biedt ideale plaats voor de kwetsbare wandtapijten. De hoogte van de ruimte volstaat net om het hoogste wandtapijt op te hangen. Besloten is om een deel van de kelder in te richten als een ruimte waar de sfeer van de ondertekening van de Vrede van Nijmegen opgeroepen wordt, ‘evocatie’. De wandtapijten waren in 1679 getuige, en zijn nog steeds tastbaar aanwezig. De overige ruimte is gevuld met andere gerelateerde objecten.

De opgave

  • Vorm een logische plattegrond voor deze evocatie binnen de bestaande kolomstructuur van de kelder. Met als complicatie dat de kolommen zijn uitgevoerd met brede opleggingen. De ruimte onder deze opleggingen is te laag om de wandtapijten op te hangen.
  • Klimatiseer de ruimte zonder het plafond te verlagen (aanvoer en afzuig van lucht).
  • Het concept en de detaillering van deze inbouw moet ook in de overige publiekstoegankelijke ruimten in de kelder toegepast kunnen worden. Klimatisering van de overige publieksruimten in de kelder moet voorbereid worden.
  • Sluit de nieuwe publieksruimten passend aan op de overige ruimten in het museum, respecteer het ontwerp van Van Berkel.

Het ontwerp combineert de vorming van de verschillende ruimten losjes met de dwingende randvoorwaarden en de technische opgave. Intensief is samengewerkt met klimaatadviseur, bouwkundig aannemer en installateur.

Voor de Museumbezoekers is eenvoudigweg een samenhangend ruimtelijk plan ontstaan, gescheiden door zorgvuldig vormgegeven verlaagde en versmalde zones.

Adviseurs

GrootPartners, bestek

1m98, ontwerpaspecten en uitvoering

DHV, installatieadviseur

RIB van Dijke, constructies