Oude Raadhuis Oud-Beijerland

De herbestemming, uitbouw en verduurzaming van het Oude Raadhuis zijn voltooid. Het gebouw zal als bibliotheek wederom een belangrijke sociaal maatschappelijke schakel vormen in de dorpskern van Oud-Beijerland, maar ook voor de nabije omgeving.

Geschiedenis

Het hoofdgebouw van het Raadhuis dateert uit 1622 en is gebouwd ter plaatse van een brug (1595) over de Vliet aan de Voorstraat. De Vliet stroomt nog steeds onder het Raadhuis door. Het is gebouwd als dorps- én raadhuis. Op de begane grond zat een logement met woning voor de kastelein. Op de eerste verdieping was ruimte voor bijeenkomsten van het gemeentebestuur en er werd recht gesproken. De verdiepingen waren alleen met elkaar verbonden voor facilitaire diensten, de kap was niet in gebruik.

In 1938-1939 is het gebouw rigoureus gerestaureerd. Tijdens deze restauratie kreeg het Raadhuis zijn huidige uitstraling met bakstenen gevels en kruiskozijnen. Om de gestucte Lodewijk de XIV-stijl gevels in heen, is een halfsteens bakstenen muur aangebracht en het gebouw is in zuidelijke richting uitgebreid. De reden voor de restauratie was de bouwvallige staat waarin het pand verkeerde, maar ook omdat het Raadhuis officieel als gemeentehuis in gebruik werd genomen.

Al snel na de restauratie is aan de Waterstal op de kademuur een bodewoning gebouwd. Niet veel later is hier nog een tweede uitbreiding aan toegevoegd.

Doordat de bevolking sterk toenam en het takenpakket van het gemeentebestuur steeds verder uitbreidde werd het Raadhuis te klein. In 1977 is het gemeentebestuur verhuisd naar een nieuwe locatie waardoor het Oude Raadhuis alleen nog als trouwlocatie in gebruik bleef. In de jaren ’80 van de vorige eeuw kwam de VVV als nieuwe gebruiker in het pand en werden er exposities gehouden.

Ontwerp

In 2021-2022 is het Raadhuis herbestemd tot bibliotheek. Hiernaast biedt het gebouw ook ruimte voor verschillende evenementen en activiteiten. Zowel haar functie als trouwlocatie en als toeristisch informatiepunt zijn behouden gebleven.

In het ontwerp is veel aandacht besteed aan het inpassen van de nieuwe functie met versterking van de historische gelaagdheid. Bewust is gekozen om de volwassenen afdeling in het oudste deel (1622) te plaatsen en de jeugdafdeling in de nieuwbouw. De toegepaste kleurpallet verloopt van historische kleuren in het monumentale deel naar moderne kleuren op de jeugdafdeling.

Daarnaast hebben we in het monumentale deel de oorspronkelijke structuur op de begane grond – centrale gang met aangrenzend kamers – zo veel mogelijk zichtbaar gehouden. De centrale gang is vrij van vaste interieurelementen, in de aangrenzende kamers bevinden zich de vaste boekenkasten. Op de verdiepingen is weinig gewijzigd aan de oorspronkelijke structuur: de 1e verdieping dient als trouwlocatie en evenementen/vergaderlocatie en op de zolder zijn ruimtes ter ondersteuning van de bibliotheek en is ruimte voor de historische vereniging.

In de nieuwe uitbreiding zit, naast de jeugdafdeling, een lunchroom met aan de oostzijde een terras, hangend boven de Vliet.

Naast de herbestemming is het Oude Raadhuis ook verduurzaamd. Door het toepassen van verwarming en koeling door middel van een warmtepomp, geplaatst tussen de daken van de hoofdbouw, is het gebouw losgekoppeld van het gasnet. Op het tussendak van de hoofdbouw en het dak van de nieuwe aanbouw zijn pv-panelen aangebracht waardoor een deel van de energiebehoefte zelf wordt opgewekt.

De nieuwe aanbouw en de interieurbouw van de bibliotheek is een ontwerp van Invorm architecten.