Walraad architecten Grote Kerk Vlaardingen restauratie herbestemming religieus

Vleeshal Vlaardingen

In het kader van multifunctioneel gebruik van de Grote Kerk Vlaardingen wordt in verschillende fases de kerk aangepast.

 

In de zomer van 2013 zijn de installaties van de kerkzaal vernieuwd met daarbij de vervanging van de vloerverwarming uit 1960.

In januari 2014 is gestart met de aanpassing aan de Vleeshal en de zijentree. In de Vleeshal is een nieuwe en uitgebreidere keukenfaciliteit onder gebracht en in de Zijentree en deel van de Vleeshal zijn nieuwe heren-, dames- en invalide-toiletfaciliteiten geplaatst om aan de groeiende vraag van verhuurcapaciteit te voldoen.

Uitgangspunten voor het ontwerp waren de structuur van de restauratie van jaren ’70 door Van der Sterre behouden en op detailniveau wijzigingen toe te staan. Ruimtelijk dienen de beide aanbouwen afleesbaar te blijven en ook openheid naar de omgeving uit te stralen. De inpassing van de verschillende onderdelen en het optimaal benutten van de ruimtes werd uitgedaagd door de aanwezigheid van steunberen en een hoekverdraaiing tussen de twee aanbouwen.

Voor de toiletgroepen was het gewenst om allen vanuit 1 voorruimte te benaderen welke zich niet in een looplijn van een entree bevindt en zich niet mengt met een looplijn van een ander gebruik zoals die van de keuken of de consistorie. Wel was de centrale ligging en de toegankelijkheid een vereiste.

De inrichting van de Vleeshal is zo ontworpen dat er ruime capaciteit bestaat voor catering, zelf te organiseren voor kleine groepen en voor externen een goede basis om op voort te borduren met eigen apparatuur voor grote groepen. Naast de uitgebreide keuken is er in het middendeel ook nog plaats om kleine publieke bijeenkomsten te houden. Voor de Vleeshal waren de uitstraling naar buiten, opbergcapaciteit en materiaalgebruik, zoals de toepassing van een doek met een historische foto van de Vleeshal t.b.v. de akoestiek, van groot belang.

Naast diverse werkzaamheden aan de uitgevoerde fases zoals, ontwerp, vergunning aanvragen, aanbesteding en directievoering, staat Walraad architecten de Protestantse Gemeente Vlaardingen en de Stichting Exlpoitatie Grote Kerk Vlaardingen bij o.a. in het ontwerp aan de consistorie, aanpassingen aan de Waag, subsidie-aanvraag en Nationaal Restauratiehypotheek-aanvraag van het NRF.